Autškola Star

Řidičské oprávnění - jak začít

Žadatel o řidičský průkaz je v ČR povinen absolvovat výuku a výcvik v autoškole, který je zakončen závěrečnou zkoušku. Ještě před přijetím do autoškoly musíte splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem:

  • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu
  • mít trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR 
  • být zdravotně způsobilý
  • nebýt v trestu zákazu řízení

Pro přijetí v naší autoškole musíte mít vyplněnou „Žádost o přijetí k výuce a výcviku" a od praktického lékaře potvrzený „Posudek o zdravotní způsobilosti" , které odevzdáte v autoškole.

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti, stačí už jen navštívit naši provozovnu autoškoly (popřípadě zavolat a přijedeme až za Vámi), kde s Vámi domluvíme další podrobnosti, zaplatíte školné a dojednáme zahájení Vaší výuky.

Kde nás najdete? :

Autoškola Bílina - provozovna na adrese Litoměřická 16/44 - každý pátek od 16:00 do 17:00

Autoškola Teplice - učebna přestěhována do Bíliny, svoz a odvoz klientů zajištěn našimi vozidly

Autoškola Most - učebna přestěhována do Bíliny, svoz a odvoz klientů zajištěn našimi vozidly

Výuka a výcvik v autoškole

Žadateli je vydán průkaz žáka autoškoly. Výuka a výcvik mají dle zákona pevně stanovený minimální počet vyučovacích hodin. Počet hodin je u nás vždy dodržen a s jejich počtem je žadatel seznámen při zahájení výuky. Zároveň lze domluvit individuální plán výuky podle potřeb studenta.

Plánovaný výcvik autoškoly:

  • 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
  • počet jízd je 28 x 45 minut, popřípadě 14 x 90 minut (příklad pro skupinu B)

Obvyklá délka kurzů v autoškole pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy trvají obvykle 1 - 2 měsíce. Je možné zajistit na přání žadatele dobu výcviku zkrátit a to intenzivní formou, přičemž je minimální počet vyučovacích hodin dodržen.

Po splnění teorie a praktického výcviku je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Závěrečné zkoušky v autoškole

Termín Vaší zkoušky bude následovat po ukončení výcviku, a to do dvou týdnů po ukončení.

Závěrečná zkouška zahrnuje:

  • písemný test - pravidla o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní příprava
  • ústní zkouška - z ovládání a údržby vozidla (od 19.1.2013 se netýká skupin A,B,T)
  • praktická zkouška - zkouška z jízdy

Doporučujeme pečlivou přípravu, jedině tak budete na zkoušku připraveni a vyhnete se tak zklamání i dalším poplatkům za opakované testy.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neuspěli, opakujete vždy pouze jen tuto část zkoušky. Zkoušky je možno v případě neúspěchu opakovat vždy po pěti pracovních dnech. Pokud uchazeč tímto způsobem neuspěje do 6 měsíců, musí podle zákona absolvovat celý výcvik znovu v plném rozsahu.

Rychlá navigace

Poslení příspěvky

Nové testové otázky
Autoservis Weber

Přibližně v polovině října 2021 by měly být do zkoušek z PPV zakomponovány nové testové otázky. Vyzkoušejte si je kliknutím na odkaz ;)

celý článek »
Zkoušky po 1.7.2021
Autoservis Weber


Od 1.7.2021 platí novela zákona 247/2000 Sb. o provádění zkoušek!!!

celý článek »
Autoškolou to nekončí, autoškolou to začíná!
Autoservis Weber

Chcete se zlepšovat, užít si, bavit se i po autoškole? Zůstaňte s námi v navazujících aktivitách ;)

celý článek »
Nastavení cookies