Autškola Star

Motocykly 2016

Od 20.2.2016 platí novela zákona č.247/2000 Sb. a vyhlášky č.167/2002 Sb., která markantním způsobem mění způsob výcviku a průběh zkoušek pro žadatele o řidičské oprávnění na motocykl.


Pro žadatele o skupiny Am, A1, A2 a A se tímto kladou podstatně větší nároky na zvládnutí ovládání motocyklu a především samostatné řízení - novelou došlo k napodobení "západního modelu", kdy žadatel o ŘP především jezdí na motocyklu sám.

Tento způsob zkoušek považujeme za krok správným směrem a předpokládáme, že výuce motocyklů se snad konečně budou věnovat jen autoškoly, kde učí opravdoví profesionálové.

Proč si vybrat právě autoškolu Star?

Na tuto otázku existuje velmi jednoduchá odpověď. V roce 2013 jsme se zúčastnili programu "Pilotní vzdělávání lektorů autoškol", kterého se zúčastnili všichni učitelé motocyklů naší autoškoly. V tomto programu byl osloven hlavní instruktor a zároveň majitel autoškoly Star Miloslav Janoušek s nabídkou učit v motoškole s tehdejším názvem "Bezpečně na motorce s Mírou Lisým" a tu samozřejmě přijal.
Od sezony 2016 učí p. Janoušek v motoškole "Motolisy.cz", kde je instruktorem se specializací na silniční kurzy. V těchto kurzech se hojně aplikují právě cviky, které musí žadatel o ŘP na motocyklu předvést při zkouškách odborné způsobilosti. Právě v naší autoškole máte tedy jedinečnou možnost dostat ty správné rady a nácviky situací tzv. "z první ruky". Jsme jediná autoškola v severních Čechách, kde se podle této metodiky učí již od r. 2013 a tuto metodiku máme tzv."zažitou pod kůží"!!!

Jak probíhá výcvik?

Rozsah výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb. Pro motocykl jsou co se praxe týče předepsány MINIMÁLNĚ 1h autocvičiště, 2h jízdy v minimálním provozu, 10 hodin jízdy ve středním provozu, 1h údržby vozidla a 4h zdravotnické přípravy.

Výcvik praktické části motocyklů je rozdělen na 2 etapy, které na sebe postupně navazují:

1.ETAPA

  • Praktická údržba vozidla - 1 vyučovací hodina
  • Nácvik zvláštních úkonů - v základní ceně kurzu je zahrnuta 1 hodina výcviku na cvičišti, kde je výcvik zaměřen na zvládnutí úkonů popsaných v příloze č.7 k vyhl.č.167/2002 Sb.
  • Zdravotnická příprava - 4 vyučovací hodiny

2.ETAPA

  • Samostatná jízda na motocyklu - 12 vyučovacích hodin
    - podmínkou pro výcvik druhé etapy je absolvování 1.etapy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně pravidla silničního provozu a zároveň prokázání znalostí pravidel silničního provozu formou interního testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s hodnocením "PROSPĚL".

Při kalkulaci ceny kurzu je potřeba počítat s tím, že základní cena kurzu je kalkulována na výše uvedený počet vyučovacích hodin, avšak osobní předpoklady každého klienta jsou jiné. Předpokládáme, že ne každému budou stačit základní hodiny, hodiny nad rámec budou zpoplatněny dle platného ceníku zde.

Toto Vás čeká při praktické zkoušce

Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupin vozidel AM, A1, A2 a A

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 1.

1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

Vyhláška

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 2.

2.1 Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

Vyhláška

2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h-1.

Vyhláška

2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

Vyhláška

2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

Vyhláška

2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.

Vyhláška

2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.

Vyhláška

K § 19 odst. 1 písm. B) bodu 3.

3.1 provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1.

Vyhláška

3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1).

Vyhláška

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 4.

4.1 Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).

Vyhláška

4.2 Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).

Vyhláška

4.3 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti.

Vyhláška

Rychlá navigace

Poslení příspěvky

Nové testové otázky
Autoservis Weber

Přibližně v polovině října 2021 by měly být do zkoušek z PPV zakomponovány nové testové otázky. Vyzkoušejte si je kliknutím na odkaz ;)

celý článek »
Zkoušky po 1.7.2021
Autoservis Weber


Od 1.7.2021 platí novela zákona 247/2000 Sb. o provádění zkoušek!!!

celý článek »
Autoškolou to nekončí, autoškolou to začíná!
Autoservis Weber

Chcete se zlepšovat, užít si, bavit se i po autoškole? Zůstaňte s námi v navazujících aktivitách ;)

celý článek »
Nastavení cookies