Autoškola Star - Miloslav Janoušek

Novela zákona o provádění zkoušek

Od 1.7.2021 platí novela zákona 247/2000 Sb. o provádění zkoušek!!!


Změny v oblasti zkoušek jsou následující:

  • žadatel má na složení každé dílčí části zkoušky 3 pokusy (první řádný a dva opravné). Po třetím neúspěšném pokusu musí absolvovat novou přípravu v části, ve které neuspěl a poté má opět tři pokusy na úspěšné složení dílčí části (test, praktická jízda, příp. obsluha a údržba vozidla u skupin C, CE, D, DE)
  • celková doba na složení zkoušky se prodlužuje z 6 na 12 měsíců od zahájení zkoušky (tedy od prvního testu)
  • pokud by žadatel neuspěl ani po šestém pokusu, musí absolvovat kompletní novou přípravu a nové zkoušky.

Další změna je u zkoušky z praktické jízdy u motocyklů, kde se rozdělily obě části, tedy zkouška na cvičišti z úkonů uvedených v příloze č.7 vyhlášky č.167/2002 Sb. a zkouška jízdy v provozu.
Stále platí pravidlo, že žadatel musí splnit úspěšně všechny úkony a poté jde na jízdu v provozu, ale každou část může realizovat jiný komisař a pokud je žadatel hodnocen stupněm "neprospěl" při jízdě v provozu, opakuje pouze jízdu v provozu (už nedělá znova úkony). Na splnění obou částí má také tři pokusy.

Rovněž platí, že lze kdykoliv přejít k jiné autoškole i během zkoušek a ty pak dokončit v jiné autoškole.

Rozsah opakované přípravy musí být realizován dle platné legislativy, tedy např. u skupiny B opakovaný výcvik v rozsahu min. 28 vyučovacích hodin, A 13 hodin, C 18 hodin atd.